Ons team

Het team van Vercraeye Advocaten zal alles in het werk stellen om u een zo optimale dienstverlening te verzorgen. U kan bovenaan op een naam klikken om een individueel profiel te lezen.

Joris Vercraeye

Joris A. VERCRAEYE, geboren op 3/12/1959, studeerde Rechten aan het UFSIA in Antwerpen en aan de K.U. te Leuven.

Hij legde de eed als advocaat te Antwerpen in september 1983 en werd ingeschreven op het tableau bij de Orde der Advocaten te Antwerpen op 7/9/1987.

Tijdens de stagejaren gaf Mr. VERCRAEYE onderricht in ‘Beginselen van Burgerlijk Recht’ en ‘Beginselen van Handelsrecht’.

Vandaag is het kantoor VERCRAEYE een modern en multidisciplinair advocatenkantoor waarbinnen zowat alle gangbare juridische materies behandeld worden.

 Joris VERCRAEYE is de senior partner en heeft de dagdagelijkse leiding over het kantoor waarbij hijzelf vooral werkzaam is binnen het burgerlijk- en handelsrecht, en het strafrecht.

Elly Rousseau

Elly ROUSSEAU, geboren te Antwerpen op 8/8/1969, volgde haar humaniora aan het Koninklijk Atheneum te Boom, studierichting Latijn-wetenschappen.

Zij studeerde rechten aan de U.F.S.I.A. en U.I.A. Tijdens de licentiejaren opteerde zij voor de grondige studies verbintenissenrecht en strafrecht. Bijkomend volgde zij een cursus gerechtelijke geneeskunde.

Zij legde de eed af als advocaat in september 1993. Na een stageperiode van drie jaar werd zij in september 1996 opgenomen op het tableau van de balie te Antwerpen.

Mr. ROUSSEAU is senior partner bij VERCRAEYE waar zij voornamelijk actief is in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, verkeer en medisch recht.

Zeynep Berktas

Zeynep BERKTAS werd geboren te Izmir (Turkije) op 26 juli 1979. In Genk voltooide zij haar lagere en secundaire studies (Wetenschappen – Wiskunde). Zij begon haar rechtenstudies aan de Vrije Universiteit te Brussel en zij studeerde met onderscheiding af aan de Universiteit van Antwerpen.

In september 2006 legde zij de eed af als advocaat aan de Balie van Antwerpen en startte zij haar stage bij VERCRAEYE.

Zeynep BERKTAS verdiepte zich in de laatste jaren van haar universitaire studies vooral in de grondige studie van het gerechtelijk recht en het bewijsrecht, alsmede in het handels- en vennootschapsrecht, het migratie- en migrantenrecht en het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht.

Als senior partner op het kantoor VERCRAEYE heeft Zeynep BERKTAS vooral interesse voor het handels- en vennootschapsrecht en het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht, doch zij is eveneens werkzaam in andere rechtstakken zoals het verbintenissenrecht en het huurrecht.

Bilitis Hardy

Bilitis HARDY (°1987) behaalde in 2010 met onderscheiding haar diploma Master in de Rechten aan de Universiteit te Antwerpen (maior burgerlijk recht, minor strafrecht). Tijdens haar master spitste zij haar, o.a. toe op het personen- en familierecht, familiaal vermogensrecht, buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, medisch recht en jeugdbeschermingsrecht.

Op 1 september 2010 vatte zij haar stage aan bij de Antwerpse Balie bij advocatenkantoor VERCRAEYE, waarbij zij haar stage volgde onder de vleugels van Mr. Joris A. VERCRAEYE.

Na haar stage is zij als medewerker verbonden aan advocatenkantoor VERCRAEYE en specialiseert zij zich voornamelijk in het personen- en familierecht, familiaal vermogensrecht, jeugdrecht en medisch recht.

Zij volgde daarnaast de bijzondere opleiding jeugdrecht (2013-2014) en is erkend jeugdadvocaat.

Inge Leemans

Inge LEEMANS werd geboren op 7 februari 1992 te Turnhout. Zij volbracht haar secundaire studies aan het ASO Spijker te Hoogstraten, waarna zij in 2010 haar opleiding Rechten startte aan de Universiteit te Antwerpen.

In haar masterjaren opteerde zij voor een major rechtshandhaving en een minor burgerlijk recht. In de major rechtshandhaving verdiepte zij zich in het strafrecht, het strafprocesrecht, het internationaal straf- en strafprocesrecht, het strafrechtelijk sanctierecht, het publiek procesrecht, het gerechtelijk recht en het jeugdbeschermingsrecht. In de minor burgerlijk recht opteerde zij voor een specialisatie van het verbintenissen- en overeenkomstenrecht, het familiaal vermogensrecht en het verzekeringsrecht.

In juni 2015 behaalde zij de titel Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen. In september 2015 legde zij haar eed af aan de Balie te Antwerpen, waarna zij met veel enthousiasme haar stage aanvatte onder de vleugels van Mr. Joris A. VERCRAEYE.

Sandra Meersman

De leiding van het secretariaat ligt in handen van Sandra MEERSMAN. Zij behaalde het diploma ‘secretariaatsmanagement – talen’ aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen in 1995, trad vrijwel onmiddellijk nadien in dienst van VERCRAEYE.

Het is Sandra MEERSMAN die U steeds vriendelijk, discreet, en in welke taal ook te woord staat, U in verbinding stelt met de advocaat die Uw dossier behandelt of de boodschap dewelke U wenst door te geven opneemt.