Personen- en familierecht

Personen- en familierecht

Of u nu in een echtscheiding verwikkeld bent, of er zich problemen voordoen aangaande de omgangsregeling over kinderen, of u naar aanleiding van een erfenis problemen ondervindt: zaken die onder het personen- en familierecht vallen zijn altijd bijzonder gevoelige zaken waarvoor de bijstand van een gespecialiseerd advocaat een absolute noodzaak is.

Lees meer >

Verbintenissen- en aansprakelijkheids
recht

Verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht

Verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht behoort tot het burgerlijk recht en omvat problemen in verband met contracten en hun rechtsgevolgen, schade- en schadevergoeding n.a.v. fout of nalatigheid.

Lees meer >

Handelsrecht

Handelsrecht

Het handels- en vennootschapsrecht omvat vele materies, gaande van eenvoudige geschillen waarbij handelaars betrokken zijn tot ingewikkelde vennootschapsrechterlijke constructies.

Lees meer >

Strafrecht

Strafrecht

Slachtoffer worden van een misdrijf is een van de ergste gebeurtenissen die een mens kan overkomen. Evenzeer is het (al dan niet ongerechtvaardigd) verliezen van Uw vrijheid door opsluiting een zeer ingrijpende en onaangename gebeurtenis. In beide situaties loert het strafrecht om de hoek.

Lees meer >